II EDYCJA - KONGRES POLSKIE PORTY 2030

AGENDA 2024
Radisson Blu Sopot

DZIEŃ I - 10 czerwca

8:15 - 9:30REJESTRACJA

9:30 - 10:30

Uroczyste rozpoczęcie
Wiceminister Arkadiusz Marchewka - Ministerstwo Infrastruktury Departament  ds. Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Mateusz Kowalewski - organiztor Kongresu Polskie Porty 2030
Prelekcja - prof. dr hab. Bogdan Góralczyk


10:30 - 11:40

Panel I    POLSKIE PORTY 2030 "STRATEGY & FUTURE"  
POTENCJAŁ, PERSPEKTYWY, STRATEGIA ROZWOJU I KIERUNKI INWESTYCJI


11:40 - 12:10

Prelekcja - Marek Budzisz


12:10 - 13:20

Panel II   POLSKIE PORTY 2030 " POWER SAFETY & SECURITY" 
INFRASTRUKTURA KRYTYCZNA, BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE, INFRASTRUKTURA PODWÓJNEGO ZASTOSOWANIA

13:20 - 13:40
Przerwa kawowa

13:40 - 14:50

Panel III  POLSKIE PORTY 2030 "BUDOWNICTWO INFRASTRUKTURALNE I HYDROTECHNICZNE"
INWESTYCJE, PLANOWANIE, PROJEKTOWANIE, GENERALNE WYKONAWSTWO I ZASOBY

14:50 - 15:20
Lunch

15:20 - 15:40

Prezentacja - dr hab. Maciej Matczak, prof. UMG

15:40 - 16:50

Panel IV  POLSKIE PORTY 2030 "TERMINALE I ZAPLECZE"
EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE PRZEPŁYWEM ŁADUNKÓW I INFRASTRUKTURĄ PORTOWĄ

16:50 - 18:00

Panel V   POLSKIE PORTY 2030 "NET-ZERO"
ZIELONA TRANSFORMACJA W PORTACH - MIT CZY WYZWANIE?

20:00 - 2:00
GALA POLSKIE PORTY 2030
  • Uroczysta kolacja
  • Wręczenie nagród "Latarnie Gospodarki Morskiej"
  • Koncert

DZIEŃ II - 11 czerwca

8:15 - 9:00
REJESTRACJA

9:00 - 10:15

Panel I POLSKIE PORTY 2030 "SMART PORT" 
IT W PORTACH I TERMINALACH, PORT 4.0., PORT W CHMURZE, CYFROWY BLIŹNIAK, 5G, IoT, AI

10:15 - 10:30
Prezentacja INDUSTRIA

10:30 - 11:45

Panel II - POLSKIE PORTY 2030 "DEFENCE & RISK MANAGAMENT" 
BEZPIECZEŃSTWO PORTÓW I SZLAKÓW MORSKICH, WSPÓŁCZESNE ZAGROŻENIA, ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE, CYBERBEZPIECZEŃSTWO

11:45 - 12:00
Przerwa kawowa

12:00 - 13:15


Panel III  POLSKIE PORTY 2030 "OFFSHORE WIND" 
LOGISTYKA MEW IMPULSEM DLA ROZWOJU PORTÓW I TERMINALI


13:15 - 14:30

Panel IV  POLSKIE PORTY 2030 "LOCAL CONTENT" 
WPŁYW ROZWOJU PORTÓW NA GOSPODARKĘ MIAST I REGIONÓW NADMORSKICH, RYNEK PRACY ORAZ SEKTOR EDUKACJI

14:30 - 14:45
Prezentacja SCAN3D
14:45 -  16:00
Panel V ESG W PORTACH, TERMINALACH i ŻEGLUDZE
ESG (Environmental, Social, Corporate Governance) obejmuje kwestie związane z ochroną środowiska, odpowiedzialnością społeczną i ładem korporacyjnym. To wszystko razem stanowi kryterium oceny zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw. Wartości te nabierają coraz większego znaczenia dla firm i instytucji, w szczególności w tak ważnym sektorze jak porty, terminale i żegluga, kształtując ramy regulacyjne, polityczne i społeczne.
16:00 - 16:45
Lunch

Dołącz do nas

Zarezerwuj miejsce na Kongresie POLSKIE PORTY 2030

Zarezerwuj miejsce